>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Sleutelmomenten

Sleutelmomenten

In mijn aankomende blogs zullen verschillende gebeurtenissen die tijdens het leven kunnen plaatsvinden worden beschreven, dit blog is daarvan een introductie. In de blogs zullen situaties uit mijn dagelijkse werk worden uitgelicht en zal er aandacht worden besteed aan de zakelijke inhoudelijke kant, alsmede zal er aandacht zijn voor de emotie, gevoelens welke spelen en/of kunnen spelen bij de verschillende situaties.

In een vorig blog met als titel;  een kraaltjesketting als ons leven, heb ik beschreven dat het leven gezien kan worden als dat het uit verschillende gebeurtenissen (kraaltjes) bestaat. Dat iedere gebeurtenis op zichzelf staat en dat iedere unieke persoon op zijn of haar eigen manier daarmee omgaat.

 

De gebeurtenissen (kraaltjes) kunnen hetzelfde zijn, echter de kleur, de grote en de vorm kan door iedereen anders geleefd worden.

Terug in de tijd;

Het was op de basisschool, volgens mij, in klas 3 (nu groep 5). Meester gaf ons, als klas, de opdracht, om een tekenfilm te maken.

Dat was op een iets andere manier dan hoe het nu gaat met de computer, het lijkt vroeger arbeidsintensiever te zijn geweest, zonder kopieerfunctie bijvoorbeeld. Voordat wij begonnen met de opdracht kregen wij potloden, een schaar, een pak A4-papier en een grote gum.

 
 
 

Een aantal A4-papieren knipten wij in 4 gelijke delen (zie rechts het voorbeeld).

Vervolgens tekenden wij op het eerst papier, bijvoorbeeld een tweetal poppetjes (zie afbeelding hieronder), en op de tweede ook, alleen is het verschil in hoe ver het tweede poppetje boven op de ander staat getekend.

Dit herhaalden wij op de derde, de vierde, vijfde enzovoort. steeds gaat het tweede poppetje iets verder over de rug van de ander heen, zodat het tweede poppetje aan de andere kant van het eerste (het stilstaande) poppetje staat.

Wilko Knol

De verschillende tekeningen stapelden we in de juiste volgorde op elkaar.

 

Daarna hielden  we het gestapelde papier tussen de vingers vast, zoals hiernaast in de afbeelding staat getekend. Met de andere hand lieten we de papiertjes langs de vingers glijden en hadden we het effect alsof de afbeelding daadwerkelijk bewoog.

 

Door de hoeveelheid plaatjes snel achter elkaar te laten zien kunnen je hersenen de verwerking van de losse plaatjes niet aan en vloeien ze in elkaar over,  je krijgt de illusie van bewegende beelden. En voilà. Zo ontstond de voorloper van films en animaties zoals we die nu kennen.

 

Eén afzonderlijk papiertje,

Het leven bestaat uit gebeurtenissen die elkaar opvolgen en elkaar doorkruisen. Afzonderlijke gebeurtenissen bestaan uit een stapel papiertjes, en ieder afzonderlijk papiertje staat voor een moment. Het ene moment vloeit over in het andere moment, zoals het volgende fragment in de film, het volgende moment bevat. Ieder afzonderlijk papiertje staat voor een moment, een NU-moment.

Verleden; de getekende papiertjes die gezien zijn behoren tot het verleden, het verleden is geweest en blijft zoals ze is, we hebben er geen invloed meer op (wel op de manier waarop we ernaar kijken).

Heden …….

Toekomst; wat nog komen gaat is de toekomst, hiervan hebben we geen weet. We weten niet hoe de aardse toekomst eruit zal zien, wat we nog zullen meemaken in ons leven. Wel hebben tot op zekere hoogte invloed op de toekomst. We kunnen de tekeningen op de papiertjes anders gaan tekenen of inkleuren. We kunnen, omdat we veel boetes gekregen hebben voor het  te hard rijden, ons rijgedrag veranderen.

Wilko Knol

We leven in het heden, op dit moment, een NU-moment!

Het verleden kunnen we niet veranderen en de toekomst kunnen we gedeeltelijk beïnvloeden. In welke gebeurtenis of levenservaring er nu ook is, we hebben invloed op het heden om de toekomst anders te laten zijn dan wat het nu is.

 

De sleutel en het moment,

Er zijn momenten tijdens of na een gebeurtenis waarbij expertise nodig is of omdat je het zelf even niet weet, omdat je aandacht ergens anders wordt gevraagd. Die momenten noem ik sleutelmomenten, momenten waarop er iets nodig is om wat voor elkaar te krijgen.

 

Enkele (grote) voorbeelden hiervan zijn:

  • Ziekte al dan niet in een palliatieve fase
  • Scheiding met of zonder kinderen
  • Overlijden van ouder(s)/ kind(eren)
  • Opname (tijdelijk of langdurig) in een verpleeghuis
  • Geboorte en opgroeiende kinderen
  • Pensionering
  • ……..
 
 
 

Veel kan je zelf en veel kan de ander; met écht samen, kan je twee keer zoveel!

Het kan goed zijn om op sommige momenten die onvermijdelijk zijn (overlijden), “voorbereid” te zijn. En bij andere gebeurtenissen kortdurend of voor langere tijd ondersteuning te ontvangen. Ondersteuning in de vorm van “er zijn” (een luisterend oor) en/of in de vorm van expertise (vakinhoudelijke kennis/vaardigheden).

Het kan helpend zijn dat iemand anders, tijdelijk of permanent, de sleutel overneemt en zorgt dat andere deuren open gaan. Of dat je met hulp van een ander zelf de sleutel vind en de andere deuren open gaat doen. Hoe mooi zou het zijn als je opnieuw in je kracht komt te staan!

Je mag het allemaal zelf doen én je hoeft het niet alleen te doen!

Recent geschreven:

Deel dit artikel

Deel dit bericht: zodat u het verschil kan maken in andermans toekomst, naar meer levensplezier!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email