>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Wie geef ik de volmacht?

Met een volmacht of levenstestament geef je een ander de bevoegdheid om namens de volmachtgever te handelen, eventueel binnen bepaalde restricties of via vooraf vastgelegde aanwijzingen.

Bij de keuze wie de volmachtnemer wordt speelt vertrouwen de belangrijkste basis. Er wordt immers gehandeld namens en voor uzelf. Iedere meerderjarige kan optreden als gevolmachtigde, ook kan er voor gekozen worden om twee personen aan te wijzen, al dan niet zelfstandig bevoegd.

Naast de volmachtgever en volmachtnemer kan er ook gekozen worden om een derde persoon in te schakelen en dat is dan de toezichthouder. Deze toezichthouder kijk periodiek of indien er aanleiding toe si mee met de volmachtnemer of alles gaat zoals de volmachtgever heeft opgenomen in de volmacht als restricties en of aanwijzingen.

Belangrijkste bij het geven van een volmacht is; wie geeft u het vertrouwen, denkend een kennis en kunde en integriteit.

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email