>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte en bestaat vaak uit een tweetal volmachten, een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. In het levenstestament legt u (volmachtgever) vast aan wie u een ander (volmachtnemer) de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde rechtshandelingen uit te voeren.

Het Levenstestament geldt voor tijdens uw leven, alles wat moet gebeuren met uw goederen en bezittingen na uw overlijden regelt u in een testament.

Bij het geven van een volmacht is het belangrijk dat de volmachtnemer (gemachtigde) het volste vertrouwen kan worden geven dat de volmachtgever in de persoon of personen aan wie zij een algehele volmacht geeft het volste vertrouwen heeft.

Benoemen levensexecuteur

In het levenstestament regelt u iemand die uw belangen mag behartigen. Binnen het levenstestament wordt dit een levensexecuteur genoemd. Dit kunnen meerdere personen zijn ieder met zijn of haar eigen taak, of dit kan één persoon zijn zijn die alles regelt.

Veelal is het handig en wensen instanties dat er één aanspreekpunt is, daarmee is het verstandig om de taken bij meerdere personen te verdelen, dit kan in een levenstestament worden vastgelegd maar dat hoeft niet, dan kan dit later onderling worden afgestemd.

Instructies of aanwijzingen

U kunt in het levenstestament aanwijzingen voor de levensexecuteur opnemen, dit kan in grote lijnen zijn maar kan ook heel gedetailleerd. Bijvoorbeeld wat dient er met uw huisdier te gebeuren als u er niet meer voor kan zorgen.

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email