>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Volmacht en levenstestament

Iedereen die meerderjarige is, kan een ander de bevoegdheden geven om rechtshandelingen te verrichten en uit zijn naam op te treden. We hebben het dan over een volmachtgever en een volmachtnemer.

Een levenstestament is een bijzondere volmacht waarin naast het geven van de volmacht met betrekking tot financiële zaken en medische aangelegenheden, ook wilsverklaringen op beide gebieden kunnen worden opgenomen.

Het is wel van belang dat de volmacht is opgemaakt op het moment dat de volmachtgever handelingen en wilsbekwaam is, wanneer hieraan wordt getwijfeld is het nodig dat er advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk arts. Wanneer er sprake is van wilsonbekwaamheid is het niet mogelijk om een volmacht bij de notaris vast te leggen. dan zal er aan gang naar de rechter moeten plaatsvinden en zal er bewindvoering en/of mentorschap moeten worden aan gevraagd.

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email