>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Kinderbijslag & Vakantiewerk

Kinderbijslag & Vakantiewerk

Voor veel leerlingen is het schooljaar bijna afgerond, de vakanties treden in. Wanneer je het examenjaar hebt gehad, heb je veelal extra lang vakantie, wat ga jij doen? Extra lang vakantie vieren of veel geld verdienen zodat je goed op vakantie kan gaan of dat je kunt sparen voor het graag gewenste rijbewijs. Let op, er is een combinatie met het verdienen van vakantiegeld en de tegemoetkoming in de vorm van kinderbijslag die je ouders ontvangen. Lees je verder?

De kinderbijslag

Iedere ouder die woonachtig is in Nederland of werkt heeft recht op een bijdrage in de kosten van de kind(eren), dit is vastgelegd in de wet, de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) van 1962. Hierin staat dat alle ouders met eigen kinderen en ook stief-, pleegkinderen of kinderen opvoeden alsof het hun eigen kinderen zijn, recht hebben tot de leeftijd van 18 jaar om deze tegemoetkoming te kunnen ontvangen. Uiteraard zijn er voorwaarden van toepassing en zijn er vanaf de 16e leeftijdsjaar aanvullende voorwaarden aan verbonden.

Eerst een paar feitjes:

 • Vanaf 1940 bestaat er een vorm van kinderbijslag.
 • Tijdens de tweede wereldoorlog is dit versterkt door de hoogte ervan die de Duitsers er op na hielden.
 • De kinderbijslag was eerst alleen voor de grotere gezinnen, pas van toepassing vanaf het derde kind.
 • Na de oorlog werd de kinderbijslag uitgebreid en werdt deze ook van toepassing op het eerste en tweede kind.
 • In 1962 is de huidige wet, de Algemene Kinderbijslagwet, de AKW ingesteld, met in 2013 enkel aanpassingen.
 

Wees voorbereid; ben je 16 of 17 jaar en je ouders krijgen kinderbijslag? Wees dan bewust wat je bijverdient met je vakantiebaan?

De invloed op de hoogte van het te ontvangen bedrag?

Begin ieder kwartaal wordt het vastgelegde bedrag overgemaakt aan de ouders, dit staat los van het vermogen of wat de ouders verdienen, wel is van belang wat de leeftijd van het kind is en het aantal kinderen. Ouders met kinderen vanaf het eerste levensjaar hebben recht op de uitkering volgens de kinderbijslagwet.

Voor het eerste kind dient de ouder de bijslag aan te vragen, de daarop volgende kinderen wordt automatisch door de gemeente bij melding van geboorte doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is de uitvoerende instantie voor het uitbetalen van onder andere de kinderbijslag.

Er is een mogelijkheid dat bij hoge zorgkosten voor het kind, de kinderbijslag voor dat ene kind wordt verdubbeld, het gaat dan om ziekte en of handicap van het kind. Het aantal kinderen bepaald het bedrag wat wordt ontvangen, voor iedere leeftijdscategorie van het kind is er een vast bedrag vastgesteld. Vanaf het eerste levensjaar tot het vijfde is de hoogte van de uitkering gelijk, daarna is er een verhoging. dat geldt ook vanaf de leeftijd 12 tot 16.

Is er een vermoeden dat uw kind meer zal gaan verdienen dan het toegestane bedrag? geef dit dan door aan de SVB, dit verkleind de kans dat de eerder ontvangen kinderbijslag terugbetaald moet worden.

Inkomsten zijn;

 

 • salaris of loon

 

 • stagevergoedingen

 

 • inkomsten uit een eigen bedrijf

 

 • vergoedingen vanuit werkgever

 

 • een uitkering WW of ZW

 

 • terug ontvangen loonheffing

Extra bijverdienen:

Vanaf het 16e jaar tot en met het kwartaal waar in het kind 18 wordt is er een maximum aan de hoogte van bijverdienen door het kind, wanneer je ouders kinderbijslag ontvangen. Dit gaat om het geld wat wordt verdient door de bijbaan naast school en ook de vakantiebaan.

 • Ieder kwartaal mag er een bedrag van 1.285,- euro worden verdiend.

 

De zomervakantie ?

 • dan mag bovenop de 1285,- euro een bedrag van 1310,- netto extra verdiend worden.

 

Wanneer er meer verdiend wordt dan bovenstaande bedragen zal de kinderbijslag per direct worden stopgezet voor dat kwartaal en ook heeft dit invloed op de kindgebonden budget. Kinderen tot de leeftijd van 16 jaar, mogen onbeperkt bijverdienen volgens deze wet.

Inzicht en overzicht naar méér levensplezier!

Wanneer je voorbereid bent zullen er minder verrassingen zijn, een na-aanslag of te wel het terugbetalen van de ontvangen kinderbijslag is voor niemand fijn, wanneer je er geen rekening mee gehouden hebt.

Een goede financiële huishouden betekend dan ook weten wat er in het heden gebeurd, voorbereid zijn op wat dat zou kunnen betekenen in de toekomst en daarop anticiperen. Er is dan ook inzicht nodig, inzicht in uw eigen financiële situatie en ook in die van uw kinderen. Het heet dan ook niet voor niets uw financiële huishouden.

 
 
 
Wilko Knol

Deel dit artikel

Deel dit bericht: zodat u het verschil kan maken in andermans toekomst, naar meer levensplezier!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email