>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Inzicht en overzicht; de inkomsten in beeld…..!

Jouw financiën in potjes....!

In mijn vorige blog hebt u kunnen lezen over het belang van inzicht en overzicht in uw huishoudelijke administratie. Ongeveer 80% van de Nederlanders heeft inzicht, daarmee zeggende 20% heeft dat niet. Door het inzichtelijk hebben van de inkomsten en uitgaven ontstaat er ruimte voor vragen en opmerkingen. Volgens de leercurve kunnen we van bewust onbekwaam onderweg en de stap maken op naar een andere toekomst.

Het houdt niet op bij inzicht en overzicht, dan is er niet ineens een andere toekomst. Als reacties op mijn blog kwamen er vragen en opmerkingen, veelal ging dit over de uitgaven. Immers inkomsten is veelal bekend en plezierig, de uitgaven daarintegen minder fijn. Graag beantwoord ik deze vragen om de stap voorwaarts mogelijk te maken. Echter begin ik bij de inkomsten, dit is makkelijker inzichtelijk te maken en het een goede basis voor straks de uitgaven.

Inkomsten in beeld

Dat wat maandelijks of jaarlijks aan inkomsten binnen komt op uw bankrekening is fijn (tenzij het minder in dan verwacht of nodig) en er zijn doorgaans geen vragen over, echter, vergeet u geen inkomsten op te nemen in het maand-overzicht? (of een stapje verder ….. aan te vragen?) Inderdaad een maand-overzicht, ik ga uit van een overzicht per maand. Een jaar-overzicht is in dit stadium te breed om specifiek actie te ondernemen, uiteraard is een jaaroverzicht zeker belangrijk, vooral voor het budgetteren.

  • Weet wel; bij het invullen van een maandoverzicht kunnen de jaarlijkse ontvangsten ook opgenomen worden in het maand overzicht (wel omrekenen naar maand; (totaal ontvangen : 12 = maandbedrag).
  • Ook kan het voorkomen dat er loon per vier weken wordt uitgekeerd, ook deze dient omgerekend te worden naar maandbedrag (totaal ontvangen x 13 = …… : 12 = maandbedrag).
Wilko Knol

Naast de meest bekende inkomsten zoals loon uit arbeid, pensioen of uitkering, kennen we ook huur- en zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag en kinderbijslag. De toekenning van deze toeslagen of voorzieningen is aan voorwaarden gebonden, bijvoorbeeld hoogte van het inkomens en het voorhanden zijnde vermogen.

In de meeste voorkomende gevallen is het voldoende om deze te controleren of hier aanspraak opgemaakt is of kan worden gemaakt, zie hier de link naar de site van de belastingdienst om een proef berekening te maken.

Inkomsten is meer dan loon ….!

Echter zijn er ook situaties waarbij de hoogte van het inkomen om en nabij het zogeheten bijstandsniveau of armoedegrens ligt. In die gevallen is het raadzaam om verder te kijken naar inkomens verhogende voorzieningen, als bijzondere bijstand, of tegemoetkomingen die op gemeentelijk niveau of door stichtingen zijn opgezet. Een paar voorbeelden hiervan zijn JeugdcultuurfondsLinda foundation en andere lokale of landelijk opererende organisaties.

Wanneer er voldoende inkomsten zijn en de uitgaven zijn daar prima op afgestemd, dan kunt u verder de toekomst in kijken, naar bijvoorbeeld budgetteren, of naar de pensioen gerechte leeftijd, of naar bijzondere uitgaven in de belastingsfeer.

Voor nu is het raadzaam om de huidige situatie in kaart te brengen, wat komt er binnen per maand, of te wel, welke inkomsten zijn er. En wanneer er sprake is van een financiële partner, voeg die inkomsten dan in een aparte regel toe, immers de uitgaven zijn straks ook gedeeld.

Juist wanneer de leefsituatie veranderd, denk aan inkomensdaling, scheiding, zwangerschap of overlijden van de fiscale partner, is het zinvol om de inkomens verhogende maatregelen te onderzoeken en indien mogelijk aan te vragen.

Uiteraard is er ook veel te vertellen (en misschien te besparen) over de uitgaven welke u heeft, in mijn volgende blog zal ik hierover schrijven, houdt mijn website in de gaten of volg mijn Facebook pagina.

Wilko Knol

Recent geschreven:

Deel dit artikel

Deel dit bericht: zodat u het verschil kan maken in andermans toekomst, naar meer levensplezier!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email