>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Een kraaltjesketting als ons leven

Een leven vol van gebeurtenissen

We kunnen ons leven vergelijken met een ketting die bestaat uit allemaal verschillende kraaltjes. Ieder kraaltje staat voor een moment of gebeurtenis in ons leven. Iedere ketting bestaat uit zijn eigen kraaltjes, ieder leven kent zijn eigen gebeurtenissen.

Het ene kraaltje kleurt helder en licht, of is transparant. Het andere kraaltje is dof en kleurloos of zelfs donker en zwaar.

De kleur en vorm van de kraal

Iedere levensgebeurtenis is in feite gelijk aan elkaar. Wanneer de kraal in verschillende levens gelijk is, waarom is dan de de kleur en de vorm van de kraal anders?

 

Het is de ervaring op de gebeurtenis die het verschillend maakt. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen referentiekader, vanuit zijn eigen wereldbeeld naar de gebeurtenis. Wat door de een als verschrikkelijk wordt ervaren, wordt door de ander misschien wel ervaren als een opluchting.

Iedere kraal heeft zijn eigen vorm, wat voor de een een vierkant blok aan het been is, is voor de ander een veertje die wegwaait in de wind. We kijken, voelen en ervaren wat er in ons leven plaatsvindt op onze eigen verschillende manier. En we gaan er allen op onze eigen wijze mee om. De gebeurtenis blijft gelijk en toch ervaren we het anders en nemen we verschillende beslissingen. Ook de tijd verandert niet de inhoud van de gebeurtenis, immers, het gemis van een dierbare kan plaatsmaken voor iemand anders in het leven? De gebeurtenis blijft dezelfde gebeurtenis.

Wilko Knol

Op de momenten dat je aan je overleden dierbare terugdenkt is het gemis er nog steeds, de manier waarop je ernaar kijkt, en wat je voelt is wellicht wel veranderd. Is de gebeurtenis nog steeds de gebeurtenis zoals die is gebeurd? Er is nog steeds een dierbare weggetrokken uit het leven of de ziekte die er al jaren is, is er nog steeds. De gebeurtenis is nog steeds dezelfde kraal van de ketting.

De kraaltjesketting en financiën

Op de momenten dat je aan je overleden dierbare terugdenkt is het gemis er nog steeds, de manier waarop je ernaar kijkt, en wat je voelt is wellicht wel veranderd. Is de gebeurtenis nog stee

Zo is het ook met ons financieel welbevinden, we beleven de gebeurtenissen op financieel gebied, allemaal op onze eigen manier. Er wordt verschillend naar gekeken, we hebben onze eigen gevoelens erbij, terwijl de gebeurtenis misschien wel (nagenoeg) gelijk zijn aan dat van de ander. Wat maakt nou dat we er toch verschillend en op onze eigen wijze mee omgaan?

Er zijn in de huidige tijd veel mensen en organisaties die zich bezighouden met het wel en wee van ons geluk, met onze mindset, in de loop der jaren hebben we verschillende positiviteitsgoeroes de revue laten passeren en ook nu zijn deze er nog. Uitgaande van de beste intentie van deze organisaties of te wel, mensen (organisaties bestaan weliswaar ook uit mensen), hebben ze een ding gemeen, de gebeurtenis kan niet veranderd worden.

De manier waarop ernaar gekeken wordt en hoe de gebeurtenis wordt beleefd of ervaren wel. De gebeurtenis wordt hiermee niet anders, de kraal in de ketting blijft dezelfde kraal. Nog steeds is de droombaan, welke er was, niet terug of de genezing van de aanwezige ziekte is er nog steeds niet en maakt nog steeds onderdeel uit van het leven. Kan mindset de gebeurtenis veranderen? Nee zeker niet! Wel de manier waarop ermee wordt omgegaan (ik zeg niet dat dat altijd gemakkelijk is), wel kunnen we de omstandigheden, wat er om de gebeurtenis heen is, veranderen.

ds de gebeurtenis zoals die is gebeurd? Er is nog steeds een dierbare weggetrokken uit het leven of de ziekte die er al jaren is, is er nog steeds. De gebeurtenis is nog steeds dezelfde kraal van de ketting.

Invloed op de kralen van jouw ketting

Wanneer we de gebeurtenis niet kunnen veranderen, de ziekte is immers nog aanwezig of reeds verleden tijd en het verleden is niet meer terug te draaien, hebben we enkel invloed op de omstandigheden. In mijn vorige blogs hebben we kort een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven in de huishoudelijke financien.

Geld en financiën is onlosmakelijk verbonden met ons leven, sterker nog; het heeft een hele grote mate van invloed op ons welbevinden.

Wilko Knol
  • Verhuizing, de maandelijkse hypotheek- of huurlasten stijgen of dalen
  • Ziekte, er kan niet gewerkt worden en de inkomsten veranderen vanuit loon naar ziektewet uitkering
  • Scheiding, de gezamenlijke uitgaven die afgestemd waren op de gezamenlijke inkomsten behoeft aandacht
  • Vakantie, enkel de zomervakantie of ook de wintersport
  • Overlijden, er valt een inkomstenbron weg (wellicht komt er een nabestaandenuitkering voor in de plaats)
  • Kapotte apparatuur (koelkast, auto, kookplaat, etc), kan voor weinig geld gemaakt worden of dient vervangen te worden
  • Ontslag, al dan niet gewild, heeft impact, of er komt ander werk voor in de plaats met andere of geen reiskosten vergoeding / auto van de zaak. of er is een andere kant, een periode van geen deelnemer zijn van het arbeidsproces
  • Kinderen, worden geboren, gaan naar school of willen gaan studeren en/of gaan uit huis

Al deze gebeurtenissen kunnen onderdeel zijn in het leven van mensen, wellicht in het leven van u, ze kunnen gebeuren. De vraag is hoe gaat u ermee om en welke invloed hebben we en voornamelijk waarop? Hoe zwaar een verlies van een dierbare ook is, of een ziekte die zienersoog het levensgeluk doet afnemen, of de droombaan die verleden tijd is geworden. In hoeverre laten we toe, weke invloed de gebeurtenis heeft op het wel en wee in ons leven? En ja, iedere gebeurtenis heeft zijn eigen impact en is bij iedere persoon verschillend in hoe ermee om gegaan wordt.

Financieel welbevinden naar een andere toekomst

Vanuit mijn bedrijf kan ik de gebeurtenis niet veranderen, die is zoals hij is, was zoals die was, of komt zoals die komt. Wel kan ik samen met u invloed hebben op de omstandigheden, en met name in uw financiële huishouden. Die zijn immers een groot onderdeel van de omstandigheden, een groot onderdeel van uw leven.

Wanneer er met welke gebeurtenis ook, die plaatsvind in uw leven, inzicht en overzicht is in uw financiële omstandigheden, ontstaat er een andere situatie. Vanuit die nieuwe situatie komt er een andere toekomst. Waarin er ruimte en rust ontstaat in uw hoofd om de gebeurtenis, welke impact heeft, een plek te geven en met volle aandacht te doen wat nog wel kan en daardoor een andere toekomst te creëren waarin weer of meer levensplezier zijn plek heeft.

 

Recent geschreven:

Deel dit artikel

Deel dit bericht: zodat u het verschil kan maken in andermans toekomst, naar meer levensplezier!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email