>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Disclaimer e-mail berichten

Versie maart 2022

Op alle door Wilko Knol aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Wilko Knol van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid.

Dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Wilko Knol staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Wilko Knol sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.