>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Nalatenschapscoach

Een nalatenschapscoach ondersteunt en begeleidt erfgenamen of executeurs fiscaal en juridisch bij het afwikkelen van een nalatenschap (of erfenis).

Een nalatenschapscoach is een vertrouwenspersoon en kan bijvoorbeeld de executeur ondersteunen, helpen bij het opstellen van de aangifte erfbelasting, fungeren als aanspreekpunt voor nabestaanden en hulp bieden waar nodig bij het regelen van een nalatenschap.

Niet iedereen is helemaal bekend met deze term, daarom eerst wat extra informatie:

Welke taken kan ik uitvoeren

Een nalatenschapscoach heeft zich breed deskundig gemaakt op het gebied van nalatenschappen. De nalatenschapscoach begeleidt en coacht de nabestaanden bij het afwikkelen van de nalatenschap (of erfenis). 

Wanneer u als executeur bent benoemd kan de nalatenschapscoach u bijstaan bij deze bijzondere, maar soms ook ingewikkelde juridische en administratieve taak. 

Hierbij kunt u denken aan uitleg geven over de wijze van accepteren van een erfenis, het lezen van een testament, het opmaken van de boedelbeschrijving en het doen van de verschillende belastingzaken (inkomsten- en erfbelasting)

Als erkend nalatenschapscoach kan ik met mijn kennis en kunde u begeleiden naar een testament en/of levenstestament. 

Om welke zaken gaat het?

Als nalatenschapscoach kan ik als het ware met u meelopen. Ik geef inzicht in de situatie en zorg ervoor dat u geen belangrijke dingen over het hoofd ziet. 

Ik denk met u mee wanneer er emotionele keuzes en beslissingen voor u liggen. Indien u wenst, kan ik u bijstaan in lastige gesprekken met erfgenamen, of als eerste aanspreekpunt dienen voor betrokken instanties.

Daarbij kan ik u adviseren maar ook kan ik – indien gewenst – alle praktische, financiële (o.a. de aangifte erfbelasting) en juridische zorgen uit handen nemen, in deze soms nogal complexe situatie. Dit gebeurd op professionele wijze, met kennis van zaken, kennis van actuele (wettelijke) regels en bovendien met een netwerk van professionals.

Uw nabestaanden ontzorgen

Wanneer u bent aangewezen als executeur, krijgt u te maken met   juridische of belastingtechnische zaken. Deze kunnen soms best ingewikkeld zijn, het is immers (veelal) niet uw dagelijkse werk.

Dan kunt u ervoor kiezen om een nalatenschapscoach in de hand te nemen. U kunt uitvoeren wat u graag zelf doet en hebt een vraagbaak voor passende uitleg bij onduidelijkheden. U heeft  een uitvoerder naast u die u zal ondersteunen en aan wie u, indien gewenst, zaken uit handen kunt geven.

Tevens kan ik u voorzien van tips en adviezen. 

Wat is het verschil met een executeur?

Een executeur wordt benoemd in een testament en na aanvaarding kan hij zijn taak als executeur uitvoeren.

Een erkend nalatenschapscoach geeft als onafhankelijke deskundige ondersteuning aan de nabestaanden of aan een executeur, bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Wat doet Wilko?

U kunt mijn hulp inroepen bij een van de specifieke onderdelen. Ook sta ik u en uw erfgenamen met raad en daad terzijde bij het gehele traject.
 

Wilko Knol is u graag van dienst, neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.