>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Levensexecuteur

Een benoeming in het Levenstestament maakt dat iemand anders, namens u, beslissingen neemt wanneer  u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om dit te doen. Wanneer de benoeming wordt aanvaard kan de levensexecuteur beginnen met zijn taak: het leven van de zorgdrager verlichten. Niet iedereen is helemaal bekend met deze term, daarom eerst wat extra informatie:

Wat is een Levensexecuteur?

Een levensexecuteur is iemand die, terwijl u nog leeft, uw belangen behartigt wanneer u dat (tijdelijk) niet meer kunt. De levensexecuteur is bij notariële akte volledig of gedeeltelijk juridisch bevoegd om – namens u – te mogen handelen. Deze (gedeeltelijke) bevoegdheid wordt opgenomen in een levenstestament.

Door het tijdig vastleggen van een levenstestament voorkomt u dat, wanneer u niet meer in staat bent om te handelen, de rechter over dient te gaan tot het benoemen van een bewindvoerder of mentor (of curator). Hiermee voorkomt u dat uw belangen worden behartigd door een minder bekend iemand die u niet zelf gekozen heeft.

Om welke zaken gaat het?

Door het opmaken van de notariële volmacht kan de gevolmachtigde (ofwel levensexecuteur) tijdens uw leven handelingen verrichten namens u. In de akte legt u vast wanneer de volmacht ingaat en welke bevoegdheid de levensexecuteur heeft. Ook kunt u aanwijzingen meegegeven die voor u belangrijk zijn: zaken die u liever niet wilt of juist wel.

Het levenstestament omvat de volmachten, wensen, verboden en geboden. Dit is een instructie die gericht is aan de financieel gevolmachtigde en de medisch gevolmachtigde (dit kan dezelfde persoon zijn). 

Taken van de gevolmachtigde kunnen zijn: het beheren van de (gedeeltelijke) administratie, het regelen van gepaste zorgvoorzieningen en het beheren of verkopen van roerende zaken.

Rekening en Verantwoording

Het handelen van een levensexecuteur gaat op basis van vertrouwen en op wat u heeft meegegeven als aanwijzingen in het levenstestament. Daarmee heeft de levensexecuteur niet alle vrijheid van handelen.

Soms voelt het goed om een toezichthouder te benoemen die, wanneer u het niet meer kunt, rekening en verantwoording afneemt. Daarnaast kan de toezichthouder betrokken worden bij het doen van grote beslissingen of erop toezien dat uw levensexecuteur uw wensen zo veel mogelijk uitvoert.

executeur

Wat is het verschil met een executeur?

Een executeur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van een overledene. Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van de financiële (nieuwe) situatie, de aangifte voor erfbelasting en het opzeggen van abonnementen. De executeur kan en mag dan ook niet tijdens leven taken uitvoeren, bijvoorbeeld bij geestelijke ziekte of andere vormen van handelings- of wilsonbekwaamheid.

Vaak wordt er gedacht dat een executeur ook al beslissingen mag nemen wanneer de cliënt nog leeft, maar verward of ernstig ziek is. Dit is niet het geval.

Met de notariële volmacht  (ook wel levenstestament) zorgt de levensexecuteur bij leven voor het vermogen en voor de medische zorg, en heeft de juridische bevoegdheid om beslissingen te nemen..

Wat doet Wilko?

Als erkend, gecertificeerd nalatenschapsoach, levensexecuteur en executeur kan ik er voor u zijn als één vast en vertrouwd aanspreekpunt.
 

Wilko Knol is u graag van dienst, neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.