Levensexecuteur

Een benoeming in het testament maakt dat de levensexecuteur verantwoordelijk is, namens u, voor bepaalde keuzes bij leven. Wanneer de benoeming wordt aanvaard kan de levensexecuteur beginnen met zijn taak: het leven van de zorgdrager verlichten. Niet iedereen is helemaal bekend met deze term, daarom eerst wat extra informatie:

Wat is een Levensexecuteur?

Een levensexecuteur is iemand die, terwijl u nog leeft, uw belangen behartigd wanneer u dat (tijdelijk) niet meer kunt. De levensexecuteur is bij notariële akte volledig of gedeeltelijk juridisch bevoegd om namens u te mogen handelen. Deze (gedeeltelijke) bevoegdheid wordt opgenomen in een levenstestament.

Door het tijdig vastleggen van een Levenstestament voorkomt u dat, wanneer u niet meer in staat bent om te handelen, de rechter over dient te gaan tot het benoemen van een bewindvoerder of mentor (of curator). Hiermee voorkomt u dat uw belangen worden behartigd door een minder bekend iemand die u tevens niet zelf gekozen heeft.

Om welke zaken gaat het?

Door het opmaken van de notariële volmacht kan de gevolmachtigde ofwel levensexecuteur tijdens uw leven handelingen verrichten namens u. In de akte legt u vast wanneer de volmacht ingaat en welke bevoegdheid de levensexecuteur heeft. Ook kunt u aanwijzingen meegegeven die voor u belangrijk zijn. Maar ook zaken die u liever niet wilt of juist wel.

Het levenstestament omvat de volmachten, wensen, verboden en geboden. Dit als instructie van u aan de financieel gevolmachtigde en de medisch gevolmachtigde (dit kan ook dezelfde persoon zijn). 

Taken van de gevolmachtigde kunnen zijn, het beheren van de (gedeeltelijke) administratie, het regelen van gepaste zorgvoorzieningen en roerende zaken beheren of verkopen.

Rekening en Verantwoording

Het handelen van een levensexecuteur gaat op basis van vertrouwen en op wat u mee heeft gegeven als aanwijzingen in het levenstestament. Daarmee heeft de levensexecuteur niet alle vrijheid van handelen.

Soms voelt het goed om een toezichthouder te benoemen, die wanneer u het niet meer kunt, rekening en verantwoording afneemt. Daarnaast kan de toezichthouder betrokken worden bij het doen van grote beslissingen of er op toezien dat uw levensexecuteur uw wensen zo veel mogelijk uitvoert.

executeur

Wat is het verschil met een executeur?

wilsonbekwaamheid. Een executeur krijgt na overlijden de bevoegdheid voor het afwikkelen van de nalatenschap van een overledene. De executeur kan en mag dan ook niet tijdens leven taken uitvoeren, Bijvoorbeeld bij geestelijke ziekte of andere vormen van handeling- of wilsonbekwaamheid

De levensexecuteur kan middels een notariële volmacht wel handelen. 

De levensexecuteur handelt bij leven waar de executeur handelt na overlijden!

Wat doet Wilko?

Als erkend, gecertificeerd nalatenschapsoach, levensexecuteur en executeur kan ik er voor u zijn als één vast en vertrouwd aanspreekpunt.
 

Wilko Knol is u graag van dienst, neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.