Familie bewind

Wanneer er sprake is van familiebewindvoering komt er veel verantwoordelijkheid te liggen bij de familiebewindvoerder. Verantwoordelijkheid en beslissingen nemen en communiceren met instanties bijvoorbeeld: de Rechtbank.

Ik geef vooraf ondersteuning aan familiebewindvoerders met de aanvraag van bewindvoering bij de Rechtbank. Nadat het bewind is uitgesproken kan ik ondersteunen bij het opmaken van de boedelbeschrijving en de jaarlijkse verantwoording naar de rechtbank.

familie bewind

Hoe het werkt

Wanneer er iemand in uw omgeving is, uw ouder of uw kind die niet zelfstandig over zijn of haar gelden kan beschikken, kan bewindvoering een oplossing bieden. Dat kan een professionele bewindvoerder zijn, een familielid of bekende. Dat laatste wordt familiebewind genoemd.

Bij familiebewind is er een bekende voor de onderbewind gestelde aangesteld om zijn financiële en administratieve zaken te regelen. Deze vorm van bewindvoering wordt, net als professioneel bewind, benoemd via de Rechtbank.

Om welke zaken gaat het?

Mijn ondersteuning kan bestaan uit;

  • Het aanvragen van bewind en mentorschap bij de rechtbank
  • Het opmaken van de boedelbeschrijving
  • Het opmaken van de (jaarlijkse) rekening en verantwoording
  • Het onderhouden van contacten met instanties zoals een zorgverlener of gemeente
  • Belastingaangiften / toeslagen

In deze ondersteuning houd ik ook contact met instanties zoals de zorgverlener of gemeente. Omdat ik regelmatig met soortgelijke instanties in aanraking kom, weet ik mijn weg daarin te vinden.

Wat doet Wilko?

Wat ik u graag wil geven is ondersteuning bij ingewikkelde kwesties of bij regelwerk. 
Verder help ik ook graag door nieuwe inzichten te geven met mogelijk voorbeelden uit mijn werkervaring
 
Wilko Knol is u graag van dienst, neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.