>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Executeur

De afhandeling van de nalatenschap is de verantwoordelijkheid van de benoemde executeur. Hij of zij zorgt voor de afhandeling van de nalatenschap en voor het recht doen aan hetgeen in het testament is opgemaakt voor de erfgenaam of erfgenamen. 

De taak van de executeur stopt pas als de uitdelingslijst is opgeleverd. Hij draagt er vervolgens zorg voor dat de spullen worden overdragen aan de erfgenaam of erfgenamen.

Niet iedereen is helemaal bekend met deze term, daarom eerst wat extra informatie:

executeur

Wat is een Executeur?

De afhandeling van de nalatenschap is de verantwoordelijkheid van de benoemde executeur. 

Hij of zij zorgt voor de afhandeling van de nalatenschap en voor het recht doen aan hetgeen in het testament is opgemaakt voor de erfgenaam of erfgenamen. 

De taak van de executeur stopt pas als de uitdelingslijst is opgeleverd. Hij draagt er vervolgens zorg voor dat de spullen worden overdragen aan de erfgenaam of erfgenamen.

Om welke zaken gaat het?

Door de aangifte van overlijden bij de gemeente worden automatisch enkele instanties geïnformeerd. Hiermee is echter nog niet alles afgehandeld. Er komt voor de nabestaanden nog veel bij kijken om alles correct door te geven en om te zetten. Enkele voorbeelden zijn:

  • opmaken van de boedelbeschrijving (opsomming van alle schulden en bezittingen);
  • beheren nalatenschap (voldoen van de eventuele schulden, huur en hypotheek);
  • opmaken rekeningen en verantwoording (verslag van alle inkomsten en uitgaven en het opstellen van een verdeling onder de erfgenamen).
 
Overige taken zijn: regelen van de begrafenis of crematie, overnemen en afwikkelen van de administratie, aangifte inkomsten- en erfbelasting en het afgeven van eventuele legaten.

Uw nabestaanden ontzorgen

Veel zaken rondom uw overlijden en de uitvaart kunt u vooraf regelen en vastleggen. Hiermee geeft u de executeur richtlijnen en uw nabestaanden meer tijd en ruimte voor het afscheid nemen. Daarmee houdt u ook zoveel mogelijk de regie, doordat u uw wensen van tevoren kenbaar heeft gemaakt rondom uw eigen afscheid.

Vooral bij een complexe nalatenschap of ingewikkelde familiaire banden, kunt u ervoor kiezen tot het benoemen van een onafhankelijke executeur. De executeur zal conform de wetgeving en het opgemaakte testament de wensen over uw nalatenschap uitvoeren.

Het informeren, indien daarom gevraagd wordt door de erfgenamen, behoort tot diens taak. Echter heeft de executeur geen goedkeuring nodig van de erfgenamen voor het uitvoeren van zijn taken.

Wat is het verschil met een levensexecuteur?

Een levensexecuteur heeft tijdens leven de juridische bevoegdheid om namens u handelingen te verrichten conform de in de akte opgenomen geboden en richtlijnen. De levensexecuteur kan en mag dan ook niet na het leven taken uitvoeren, bijvoorbeeld het opdracht geven tot een uitvaart of een financiële transactie doen. 

De executeur kan middels een notariële volmacht, boedelvolmacht of opname in de verklaring van erfrecht, wel handelen.

De executeur handelt na overlijden waar de levensexecuteur handelt voor overlijden.

Wat doet Wilko Knol?

Als erkend, gecertificeerd nalatenschapscoach, levensexecuteur en executeur kunnen wij er voor u zijn als een vast en vertrouwd aanspreekpunt.
 

Wilko Knol is u graag van dienst, neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.