>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Contact

Contactformulier

Wilko knol

Kvk: 70526834

IBAN: NL09 KNAB 0256 9737 92

 

Wilt u mijn contact- gegevens opslaan?

Scan dan eenvoudig met uw telefoon de QR-code.

Vragen die ik vaak krijg:

Tot op zekere hoogte kan ik u zeker helpen. Ik ben geen dokter of arts, laat dat voorop staan. Ik help jullie vooral praktisch. Ik ben financieel onderlegd en snap de hedendaagse bureaucratie van zorgverleners, gemeentes en overheden. Door mijn kennis en ervaring kan ik jullie zeker op weg helpen! 

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde rechtshandelingen uit te voeren. Juridisch gezien is het een vorm van vertegenwoordiging. Het verlenen van een volmacht kan niet stilzwijgend geschieden.

Een gevolmachtigde behartigt de belangen van de volmacht-gever. Het gaat hierbij om geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen. De benoeming van de gevolmachtigde past in een notarieel Levenstestament.

Een levensexecuteur kan bij leven, het leven een stukje aangenamer maken. Door het aanstellen van een levensexecuteur hoeft u, of uw familie minder keuzes zelf te maken. Die keuzes kan een levensexecuteur dan voor u maken.

Lees meer hierover op deze pagina.

De executeur regelt de erfenis namens de erfgenamen. Meestal zorgt deze ervoor dat de erfgenamen de erfenis samen kunnen verdelen. In de wet staat welke taken de executeur heeft. In zijn testament kan de overledene de executeur meer of minder taken hebben gegeven dan in de wet staan.
 

Een levensexecuteur kan bij leven, het leven een stukje aangenamer maken. Door het aanstellen van een levensexecuteur hoeft u, of uw familie minder keuzes zelf te maken. Die keuzes kan ik als levensexecuteur dan voor u maken.

Lees meer hierover op deze pagina.

De executeur regelt de erfenis namens de erfgenamen. Meestal zorgt hij ervoor dat de erfgenamen de erfenis samen kunnen verdelen. In de wet staat welke taken de executeur heeft. In zijn testament kan de overledene de executeur meer of minder taken hebben gegeven dan in de wet staan.
 

Een executeur krijgt na overlijden de juridische bevoegdheid voor het afwikkelen van de nalatenschap van een overledene. De executeur kan en mag dan ook niet tijdens leven taken uitvoeren, bijvoorbeeld bij geestelijke ziekte of andere vormen van handeling of wilsonbekwaamheid. 

Een levensexecuteur kan op dat moment al wel handelen op basis van een volmacht. Een levensexecuteur handelt dus al tijdens het leven, waar een executeur pas bevoegd wordt na het overlijden

Een boedelbeschrijving is een document waarin – kortgezegd – wordt beschreven welke bezittingen en schulden de erflater heeft nagelaten op de dag van overlijden. Het is dus een beschrijving van de gehele nalatenschap.

Een boedelbeschrijving maakt het voor de executeur gemakkelijker om de nalatenschap te beheren. Moeten er bijvoorbeeld schulden worden betaald, dan weet de executeur of er voldoende vermogen is in de nalatenschap. Daarnaast is een boedelbeschrijving van belang voor de erfgenamen.
 
De boedelbeschrijving wordt opgemaakt na iemands overlijden. Een boedelbeschrijving is verplicht als de nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard (“onder het voorrecht van boedelbeschrijving”).
Wettelijke erfgenamen
  • Partner, kinderen en hun afstammelingen.
  • Ouders, broers, zussen en afstammelingen.
  • Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
  • Overgrootouders en hun afstammelingen.
Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis – hun wettelijk erfdeel – maar zij krijgen dit nog niet.