>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Rouwen een persoonlijke verwerking?

Rouwen een persoonlijke verwerking? Twee uitersten onlosmakelijk verbonden ….. Verlies en winst wordt vaak gezien als twee uitersten, al helemaal in de financiële wereld is dit als juichen en teleurgesteld zijn, En toch kan het niet zonder elkaar. Zoals het leven is!Dualiteit; zoals zwart en wit ook twee uitersten zijn en toch zijn ook deze […]

De stenen als verlieservaringen

De stenen als verlieservaringen Gisteren een nieuwe cursusdag van de opleiding bij Terra, zorg in rouw ervaren/genoten. Onder leiding van Lian Gieles, waarbij vaardigheden en eigenschappen gespiegeld worden aan wat je in “huis” hebt. Onderzoeken, ervaren en delen met medecursisten, wie je bent en voornamelijk ook; wat heeft de ander nodig van wat jij kan geven, om in […]

Uw nalatenschap; wat gebeurt er na uw overlijden

Uw nalatenschap; wat gebeurt er na uw overlijden In uw leven bouwt u iets op, en na uw overlijden laat u dat iets na. Dat iets kan in de vorm van geld zijn, wat op de bank staat de gespaarde gelden of de eigen woning, meubilair en ook kunnen dit schulden zijn of aandelen. Na […]