>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Tarieven Bewindvoering & Mentorschap 2024

Versie januari 2023

De tarieven voor mentorschap en bewindvoering worden jaarlijks bepaald door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er mag dan ook niet meer betaald of gevraagd worden dan onderstaande bedragen, zonder dat de Rechtbank daar goedkeuring voor heeft gegeven.

De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% btw. Als er onvoldoende inkomen of vermogen is om de kosten te betalen, kunnen de kosten in bepaalde situaties worden vergoed door de gemeente via de Bijzondere Bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Wilko Knol kan u met deze aanvraag begeleiden.

 

Bewindvoering

Mentorschap

Combinatie Bewindvoering en Mentorschap